Voorbij de waterlijn~~~

AB Human Consult - Privacy Statement

Wie is AB Human Consult?

“Wij”, “ons” of “onze” betekent AB Human Consult, met maatschappelijke zetel te Familiestraat 25, 2940 Stabroek en met ondernemingsnummer BE0684 998 756. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze activiteiten.

Europees geregeld

 De bescherming van uw persoonsgegevens, uw rechten en onze verplichtingen in dat verband zijn op Europees niveau geregeld. 

In april 2016 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen die duidelijkheid moet geven over het omgaan met persoonsgegevens. Deze verordening is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Wat staat er in deze privacyverklaring?

 Deze privacy verklaring is er op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.  We leggen u uit wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

AB Human Consult kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van AB Human Consult, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AB Human Consult verstrekt. AB Human Consult kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam (bij inschrijving op ons e-book, onze wekelijkse blog, andere producten of bij vraag tot contactname)
 • Uw telefoonnummer (bij vraag tot contactname)
 • Uw e-mailadres (bij inschrijving op ons e-book, onze wekelijkse blog, andere producten of bij vraag tot contactname)
 • Beroepsgegevens in het kader van loopbaanbegeleiding
 • Eventuele verslagen van coaching gesprekken

 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

Door je gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om bovenstaande diensten uit te voeren of producten te bezorgen. In ieder geval ontvang je na het invullen van om het even welk contactformulier onze wekelijkse nieuwsbrief als je je mailadres achterlaat. Het staat je echter vrij om op elk moment weer uit te schrijven of ons te laten weten dat je dit laatste niet wilt. 

AB Human Consult verwerkt uw persoonsgegevens om

 • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden (uitvoering overeenkomst)
 • de door u gevraagde dienst te kunnen uitvoeren (het kunnen downloaden van het e-book of kunnen ontvangen van de wekelijkse blogs of een ander online programma of dienst, loopbaanbegeleiding al dan niet loopbaancheques, coaching, trainingsopdrachten, …) (uitvoering overeenkomst)
 • klanten administratie en dienstverlening aan klanten te kunnen doen (uitvoering overeenkomst)
 • opleidingen te kunnen verzorgen (uitvoering overeenkomst)
 • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (bvb in het kader van VDAB loopbaanbegeleiding) (wettelijke verplichting)
 • algemeen klantenbeheer te kunnen doen, met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)
 • dienstverlening te kunnen bieden en verkoop van (online) producten te kunnen doen (uitvoering overeenkomst)
 • eventuele klachten te kunnen opvolgen (uivoering overeenkomst)
 • onze marketing activiteitenten te ondersteunen (gerechtvaardigd belang van ondernemen), waarbij we gebruik maken van;
  • Een wekelijkse blog (via mail of online)
  • Posts op Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en Google+
  • Nieuwsbrieven voor specifieke aankondigingen
  • Werkboekjes, online programma’s, … via de website

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

HOE LANG AB HUMAN CONSULT GEGEVENS BEWAART

AB Human Consult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor alle coachings die gebeuren met de loopbaancheques van de VDAB zijn we wettelijk verplicht om alle gegevens 10 jaar bij te houden.

Ook de verslagen van andere coachings worden 10 jaar bijgehouden.

Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. AB Human Consult verbindt zich ertoe om gegevens niet langer bij t houden dan 10 jaar na laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking.

DELEN MET ANDEREN

AB Human Consult verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derden.

AB Human Consult verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij :

 • dit noodzakelijk is om een opdracht door te kunnen geven aan een andere (AB Human Consult) coach
 • door het gebruik van software die noodzakelijk is om de business te doen, bijvoorbeeld MailChimp, TypeForm, Google, Dropbox, WordPress, Wix,…
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld boekhouding (Octopus), kunnen werken met de VDAB loopbaancheques, …

en we een overeenkomst hebben.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van AB Human Consult worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AB Human Consult gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.